Subsidie asbest verwijderen

15 miljoen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbestdaken. In 2017 is er €15 miljoen subsidie beschikbaar.
Tot 1 januari 2020 kun je gebruik maken van deze regeling.

Waarom subsidie

Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Hierdoor komen er asbestvezels vrij. Dit is ongezond voor de leefomgeving. Daarom zijn asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Voor 2024 moeten eigenaren van asbestdaken het dak laten verwijderen. Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu het verwijderen van asbestdaken.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak. Het maximum is €25.000 per adres.
Bedraagt de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2? Dan kom je in aanmerking voor de subsidie. Bij minder dan 35 m2 kun je geen subsidie aanvragen. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor de regeling.

Looptijd

De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2019. Een aanvraag kun je indienen tot 31 december 2019 17.00 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Tot zes maanden na de verwijdering van het asbest dak kun je een aanvraag indienen. Binnen 13 weken ontvang je schriftelijk bericht op de aanvraag.

Aanvragen subsidie

Ben je particulier, (agrarische) ondernemer, een non-profit organisatie of vanuit de overheid en overheden betaal jij de rekening voor het verwijderen van het asbest dak? Dan kun je hiervoor subsidie aanvragen. De debiteur moet de subsidieaanvraag ook indienen. Niet iedereen komt in aanmerking voor de subsidie. Overheden die een asbest dak laten verwijderen vanwege een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Wil je subsidie aanvragen? Dat kan via mijn.rvo.nl.
Wil je meer informatie? Surf dan naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken?ns_mchannel=twitter&ns_source=dz

————

Bron: Bouwend Nederland