Privacy verklaring

Nick Bruin Sloopwerken BV en Nick Bruin Asbestsanering BV gevestigd aan de Kerkstraat 81, 1738 BJ te Waarland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Nick Bruin Sloopwerken BV, Kerkstraat 81, 1738 BJ Waarland, KVK: 60947306

Tel. 0226-420002, E-mail: info@nickbruinsloopwerken.nl, website: www.nickbruinsloopwerken.nl

De verwerkersverantwoordelijke van Nick Bruin Sloopwerken is te bereiken via info@nickbruinsloopwerken.nl.

Nick Bruin Asbestsanering BV, Kerkstraat 81, 1738 BJ Waarland, KVK: 60294450

Tel. 0226-420002, E-mail: info@nickbruinsloopwerken.nl, website: www.nickbruinsloopwerken.nl

De verwerkersverantwoordelijke van Nick Bruin Asbestsanering BV is te bereiken via info@nickbruinsloopwerken.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nick Bruin Sloopwerken BV/ Nick Bruin Asbestsanering BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, burgerservicenummer en overige persoonsgegevens die u bewust actief verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nick Bruin Sloopwerken BV/ Nick Bruin Asbestsanering BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om de benodigde vergunningen en rapporten op te vragen.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bijzondere en-of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nick Bruin Sloopwerken BV/ Nick Bruin Asbestsanering BV verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om de dienstverlening te kunnen uitvoeren zoals wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nick Bruin Sloopwerken BV/ Nick Bruin Asbestsanering BV deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nick Bruin Sloopwerken BV/ Nick Bruin Asbestsanering BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van september 2018. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke verandering gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.