Veelzijdige sloopwerkzaamheden Waarland

Verwijderen van schuren, de kas, de tennisbaan en het waterbasin. Een klus waar alles onder viel, het verwijderen van asbest op de daken en in de bebouwing, Sloopwerkzaamheden. Maar ook het afvoeren van vervuilde grond, wat we hebben uitbesteed aan een gecertificeerd bedrijf. In totaal zijn we een maand aan het saneren, slopen en graven geweest.